Garantija

PREČU GARANTIJA

Visām interneta veikalā www.cerise.lv piedāvātām precēm garantijas servisa apkalpošana privātpersonām tiek nodrošināta 24 mēnešu laikā no pirkuma saņemšanas brīža. Juridiskajām personām tie ir 12 mēneši no pirkuma saņemšanas brīža.

GARANTIJAS SERVISS
SIA CERISE veikals
Adrese: Rīga, Kandavas ielā 2 (atrodamies pie ieejas LU botāniskajā dārzā)
E-pasts: info@cerise.lv
Telefons: +371  65801704

GARANTIJAS SERVISA DARBA LAIKS

Pirmdiena – Brīvdiena
Otrdiena – 10:00-17:00
Trešdiena – 10:00-17:00
Ceturtdiena – 10:00-17:00
Piektdiena – 10:00-17:00
Sestdiena –  10:00-17:00
Svētdiena/ svētku dienas – Brīvdiena

Par preces nogādāšanu servisā un transporta izdevumu segšanu ir atbildīgs klients. Līdzi ir jāpaņem pirkumu apliecinošs dokuments.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Vai iespējams atteikties no pasūtītās preces?

Slēdzot distances līgumu, t.i., veicot pirkumu interneta veikalā www.cerise.lv Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastā veikalā). Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

Kur griezties ar jautājumiem par preces garantijas servisa apkalpošanu?
Jūs varat sazināties ar mums norādītajā adresē, zvanot pa tālruni vai rakstot uz e-pastu.

 Cik ātri veicam preces garantijas apkalpošanu?
Garantijas apkalpošanas ilgums atkarīgs no katras preces vai bojājuma individuāli. Ja precei ir maznozīmīgi bojājumi, prece tiks salabota vai apmainīta ātrāk. Garantijas apkalpošanas ilgums var tikt pagarināts, ja nepieciešams gaidīt preci vai tās detaļu no ražotāja. Prece var atrasties garantijas apkalpošanā līdz 30 dienām. Gadījumā, ja termiņš tiek pārsniegts, tas tiek individuāli saskaņots.

Kā saņemt preci no garantijas apkalpošanas?
Jūs saņemsiet preci tajā vietā kur to nodevāt. Ja prece tika nodota mūsu servisa centrā to varat saņemt arī pa pastu vai ar kurjerdienesta palīdzību, sedzot sūtīšanas izmaksas.

Kādos gadījumos atteikt preces garantiju?
Garantijas apkalpošana nav spēkā, ja precei:

  • ir mehāniski bojājumi, kas radušies klienta vainas dēļ;

  • tiek konstatēts, ka bojāta preces ražotāja garantijas plombe, sērijas numurs, ir notikusi instrukcijai neatbilstoša iekļūšana izstrādājumā  un/vai pircējs pats mēģinājis novērst bojājumu.

  • ir bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.c. rezultātā;

  • ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība;

  • ir bojājumi, kas radušies tādēļ, ka prece netika lietota saskaņā ar tās lietošanas instrukciju, ka netika ievēroti preces uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi, kā arī gadījumos, kad izstrādājums netika uzstādīts atbilstoši instrukcijai;

  • bojājumi radušies tādēļ, ka tā netiek izmantota paredzētajiem mērķiem vai tiek izmantota profesionālā nolūkā;

  • nav veikta regulārā servisa apkope (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama).